CASTROL ALUSOL SL 61 XBB - gwarancja najwyższej precyzji przy obróbce aluminium z zachowaniem najwyższej wydajności

24.04.2018

Obecne tendencje rynkowe jasno wskazują, że wysoka jakość obróbki nadal pozostaje priorytetem, jednak od firm z branży produkcyjnej, dodatkowo oczekuje się zwiększenia wydajności produkcji. Wprowadzenie restrykcyjnych przepisów prawnych może skutkować wzrostem kosztów utylizacji cieczy obróbkowych i ograniczyć możliwość stosowania środków chemicznych używanych wcześniej w przemyśle wytwórczym na szeroką skalę. Rozumiejąc wyzwania przed jakimi stoi branża produkcyjna po latach intensywnych badań laboratoryjnych i testach w rzeczywistych warunkach roboczych nasi eksperci znaleźli rozwiązanie o nazwie Castrol Alusol SL 61 XBB.  Doskonale sprawdza się podczas obróbki aluminium oraz utrzymuje pH na stałym poziomie zapewniając wysoką wydajność produkcji dłużej niż standardowe ciecze obróbkowe.* Jednocześnie najnowszy produkt marki Castrol jest bezpieczny dla środowiska spełniając normy prawne dotyczące zakazu stosowania boru i formaldehydów. Obróbka aluminium może odbywać się bez kompromisów zarówno dla wydajności produkcji jak i środowiska naturalnego.

W testach laboratoryjnych dowiedziono, że Castrol Alusol SL 61 XBB neutralizuje nawet o 44% więcej substancji o odczynie kwasowym niż standardowe oleje do obróbki aluminium.**

Nasi klienci po dwumiesięcznym używaniu smarów serii XBB szczególnie podkreślali:

• Bardzo dobrą stabilność (pH i stężenie)

• Brak problemów z jakością obróbki

• Brak pienienia mimo niskiej twardości wody

• Wysoki poziom czystości układu

 

 

* Potwierdzone w testach laboratoryjnych oraz w rzeczywistych warunkach roboczych.

* Badanie wykonane metodą miareczkowania przeprowadzono na 10 różnych cieczach obróbkowych, aż do osiągnięcia pH o wartości 8,5.