Chłodziwo Castrol Alusol SL 51 XBB

20 Lipiec 2016

Znany producent komponentów do układów hamulcowych dla przemysłu motoryzacyjnego zmienia wcześniej stosowany produkt na Castrol, obniżając tym samym koszt produkcji.

PROBLEM

W hali produkcyjnej dużej firmy zajmującej się produkcją komponentów do układów hamulcowych dla przemysłu motoryzacyjnego znajdują się dwa scentralizowane systemy smarowania (2 × 40 m3) oraz 20 obrabiarek konwencjonalnych i sterowanych numerycznie, wyposażonych we własne systemy filtracyjne.

Do tej pory we wszystkich operacjach takich jak toczenie, gwintowanie i rozwiercanie, zakład produkcyjny stosował tradycyjne chłodziwo o stężeniu 12% w twardej wodzie (>22,5°dH), które nie chroniło przed rozwojem bakterii i grzybów.

Z myślą o usprawnieniu obróbki aluminium firma poszukiwała więc nowego chłodziwa, które cechowałoby się wyższą odpornością na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, zmniejszając tym samym koszty eksploatacji. Dodatkowym wymogiem było podniesienie poziomu bezpieczeństwa w trosce o zdrowie pracowników i środowisko naturalne.

KORZYŚCI

Po zastosowaniu chłodziwa Castrol Alusol SL 51 XBB firma stwierdziła:

  • identyczny rezultat obróbki przy niższym stężeniu chłodziwa (10% w porównaniu z 12%),
  • mniejszą ilość tłustych i oleistych osadów (mydeł wapniowych)
  • bezpieczniejsze środowisko pracy dla operatorów maszyn,
  • brak rozwoju grzybów,
  • mniejsze zużycie biocydów,
  • wyższą jakość produktu końcowego pomimo mniejszego zużycia chłodziwa,
  • mniejsze koszty stosowania biocydów i utylizacji odpadów.

ROZWIĄZANIE

Firma poszukiwała produktu, który nie zawiera boru, a przy obróbce gwarantuje ten sam (lub lepszy) rezultat końcowy w porównaniu z wcześniej stosowanym chłodziwem, zapewniając równocześnie wysoką czystość obrabiarek. Cele te udało się zrealizować poprzez zmianę wcześniej stosowanego produktu na Castrol Alusol SL 51 XBB.

Dodaj komentarz