Smary o długotrwałej żywotności stosowane w pojazdach