Onico Oil S.A. - ISO 9001:2015

Onico Oil S.A. wdrożyło ISO 9001:2015 - system zarządzania jakością w organizacji

Onico Oil S.A. otrzymało certyfikat ISO 9001:2015, który potwierdza, że system zarządzania organizacji został oceniony i spełnia wymagania normy. System zarządzania obejmuje: prowadzenie działań handlowych, sprzedaży oraz zarządzania dystrybucją olejów Castrol. 

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Wszystkie te wymagania i normy całkowicie spełnia Onico Oil S.A.

Galeria