Smar Wysokotemperaturowy Braycote Inertox 440-1 | Castrol