Sklep internetowy

Zasady dokonywania zakupów w Sklepie

  1. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, a następnie wybór ikonki „Kupuje i płacę”. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że kliknięcie w przycisk „Kupuje i płacę” jest równoznaczne z powstaniem po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty ceny należnej Sprzedawcy z tytułu zamówionego towaru oraz kosztów dostawy, wynikających z modułu „Wysyłka” i dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
  3. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Zamówienie otrzymuje wówczas status „w trakcie weryfikacji”.
  4. Podczas weryfikacji zamówienia potwierdzana jest dostępność oraz koszt wysyłki towaru.
  5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika ONICO. Zamawiający otrzymuje wówczas na wskazany adres e-mail fakturę pro-forma wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  6. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Po tym czasie modyfikacje zamówienia nie będą możliwe.
  7. Dla wszystkich produktów dostępnych w Sklepie wystawiany jest dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
  8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
  9. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko i wyłącznie w przypadku prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia oraz po uprzednim potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z ust. 5 powyżej.
  10. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

WSZYSTKIE PRACE SERWISOWE

SĄ KOORDYNOWANE PRZEZ INŻYNIERA SPRZEDAŻY DZIAŁAJĄCEGO
NA DANYM REGIONIE

W związku z tym w celu uzyskania oferty na wykonanie prac serwisowych prosimy o kontakt z inżynierem sprzedaży
przypisanym do danego regionu.