Technologia Castrol Microflux Trans, czyli MFT PD w produktach smarowych

12.03.2018

Podstawową ideą Microflux Trans  jest poprawa jakości powierzchni bez  mechanicznego docierania jej przez usuwanie materiału.  Te najnowocześniejsze technologie dodatków dostosowują się  selektywnie w stosunku do zmieniających się obciążeń w układzie smarowania.  Obciążona powierzchnia jest wygładzana w mikroskali przez fizykochemiczną trójstopniową  reakcję.  Sposób ten jest najbardziej efektywny, jeśli chodzi o przeciwdziałanie uszkodzeniom przekładni i zapewnia skuteczną ochronę współpracujących elementów.

Nowe, docierane elementy, są dalekie od doskonałości. Obraz przy dużym powiększeniu wygląda jak górzysta kraina. Jest to efekt powstały po niedoskonałej obróbce skrawaniem. Różnice pomiędzy „szczytem” a „doliną” potrafią dochodzić do 2 μm.

Tarcie i zużycie cierne występuje zawsze, gdy dwie powierzchnie ślizgają się względem siebie, ponieważ ekstremalnie wysokie ciśnienia koncentrują się na stosunkowo niewielkim obszarze szczytów nierówności.

Trzystopniowa reakcja odkształcania plastycznego :

1. Powstawanie warstwy ochronnej.

Na powierzchniach układu smarowanego wysoko wydajnymi smarami z dodatkami  MFT PD  natychmiast powstaje kombinacja dodatków odpornych na ciśnienie.  Prowadzi to do utworzenia warstwy ochronnej o silnym działaniu smarującym.

2. Kompresja warstwy ochronnej.

Wraz ze wzrostem obciążenia wytwarzany jest element MFT, który aktywuje dodatki wzmacniające, skutecznie obniżając współczynnik tarcia.

3. Mikrowygładzanie.

W ostatnim etapie, podczas dalszego wzrostu ciśnienia, specjalne składniki dodatków migrują z powierzchniowej struktury w głąb materiału, inicjując w ten sposób mikro-efekt wygładzania poprzez dogniatanie.  W tym samym czasie powstają produkty reakcji, które przyczyniają się do tworzenia wyjątkowo przyczepnych tribopolimerów o doskonałych właściwościach ślizgowych.  Tworzą one dodatkową, bardzo odporną na obciążenia  warstwę ochronną.  Podczas wygładzania powierzchnie metalowe są wyrównywane, co powoduje znaczny spadek współczynnika tarcia.  Zużycie dodatków MFT PD jest bardzo niskie podczas tego procesu.

Wysokowydajne produkty smarowe Castrol, które zawierają dodatki Microflux Trans zwiększają powierzchnię styku smarowanych elementów, w niektórych przypadkach ponad 80%  w porównaniu z konwencjonalnymi smarami.  Taki efekt wpływa na niższy współczynnik tarcia i mniejsze zużycie.

 Zmiana na wysokowydajne smary z dodatkami  MFT PD zwiększa opłacalność produkcji poprzez:

  • Wydłużona żywotność maszyn,
  • Oszczędności energii wynikające z bardzo niskich współczynników tarcia i niższe temperatury w punktach smarowania,
  • Mniejszą liczbę interwencji ze względu na minimalne zużycie,
  • Wydłużenie czasu pracy maszyn dzięki mniejszej liczbie awarii, przestojów i napraw,
  • Zredukowane koszty materiałów, smarów i utylizacji w wyniku wydłużenia okresów wymiany środków smarnych,
  • Zapobieganie lub eliminacja zjawisku pittingu.

Produkty smarowe z dodatkami Microflux Trans to sprawdzony efekt działania :

Zdjęcie 1 pokazuje formację wżerową, która pokrywa prawie całą powierzchnię zęba. Widoczny jest uszkodzony napęd bębna po zastosowaniu konwencjonalnego oleju przekładniowego.

Na zdjęciu 2 widać te same zęby przekładni po 10 000 godzin pracy z wysokowydajnym olejem zawierającym  dodatki MFT PD. Widać, że istniejące uszkodzenia są prawie niewidoczne z powodu  aktywowanego efektu wygładzania.