Dla Akcjonariuszy

Wezwanie Akcjonariuszy

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd Spółki Onico Oil S.A. z siedzibą w Warszawie Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można złożyć osobiście w siedzibie Spółki w Warszawie.

WSZYSTKIE PRACE SERWISOWE

SĄ KOORDYNOWANE PRZEZ INŻYNIERA SPRZEDAŻY DZIAŁAJĄCEGO
NA DANYM REGIONIE

W związku z tym w celu uzyskania oferty na wykonanie prac serwisowych prosimy o kontakt z inżynierem sprzedaży
przypisanym do danego regionu.