Castrol Iloform PN 226 20LOlej do obróbki plastycznej

Nazwa handlowa:Iloform PN 226, 1 X 20 LT

Iloform PN 226

Typ: Olej do głębokiego wytłaczania

Do operacji głębokiego wytłaczania przy średnim i dużym obciążeniu na prasach jednostopniowych i wielostopniowych.

 

 

1 037  Cena brutto z akcyzą

Na stanie