Castrol Almaredge VT 7 B 208LOlej obróbkowy emulgujacy z wodą

7 991  Cena brutto z akcyzą

Almaredge VT 7 B

Typ: Półsyntetyczna ciecz obróbkowa

Wygląd: Mleczna

Do operacji odcinania kropli szkła w produkcji butelek i słoików. Zapewnia doskonałe smarowanie rynny w automatach szklarskich.