Castrol Alusol SL 51 XBB 1000LOlej obróbkowy emulgujacy z wodą

Nazwa handlowa:Alusol SL 51 XBB, 1 X 1000 LT

Alusol SL 51 XBB

Typ: Półsyntetyczna ciecz obróbkowa

Wygląd: Mleczna

Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru, chloru ani biocydów do obróbki stopów aluminium oraz stali stopowych.

43 087  Cena brutto z akcyzą

Na stanie