Castrol Ilocut EDM 200 208LOlej obróbkowy nieemulgujacy z wodą

Nazwa handlowa:Ilocut EDM 200, 1 X 208 LT

Ilocut EDM 200

Typ: Oleje do obróbki elektroerozyjnej

Nie zawierające dodatków, odporne na starzenie oraz dobrze filtrowalne dielektryki przeznaczone do stosowania w drążarkach elektroiskrowych. Ilocut EDM 180 jest przeznaczony do obróbki dokładnej, wykańczającej i zgrubnej. Ilocut EDM 200 oraz EDM 401 do obróbki wykańczającej i zgrubnej. Ze względu na niską lepkość, olej Ilocut EDM 401 może być stosowany do szlifowania węglików.

 

 

8 909  Cena brutto z akcyzą

Na stanie