Castrol Optileb HY 68 20LOlej hydrauliczny dla przemysłu spożywczego

1 685  Cena brutto z akcyzą

Optileb HY 68

Klasa wg DIN: HLP

Olej bazowy:  Syntetyczny PAO

Syntetyczne, całkowicie neutralne fizjologicznie oleje hydrauliczne z dopuszczeniem NSF H1. Stosowane w układach hydraulicznych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Przewyższają wymagania DIN 51 524-2.