POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy www.onicooil.pl/sklep prowadzony pod adresem domeny www.onicooil.pl/sklep (dalej ESKLEP) przez: Onico Oil Spółka Akcyjna Al. Jerozolimskie 200; 02-486 Warszawa. –  (dalej zwaną ONICO).

ONICO dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Dane zbierane przez ONICO w sposób automatyczny podczas korzystania z ESKLEPu:

ONICO nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez ESKLEP i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Państwa z witryny i ESKLEPu. Pliki cookies wykorzystywane są przez ESKLEP w celu obsługi witryny i zapewnieniu możliwości udostępniania Państwu informacji oraz podczas procesu zakupowego, m.in. w celu zapamiętania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez ESKLEP mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z ESKLEPU. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowe, dostawca Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

Dane zbierane przez ONICO podczas rejestracji i dokonywania zakupów:

ESKLEP będzie zbierał w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji następujące dane osobowe:

  • nazwisko i imię
  • adres do dostawy
  • adres do korespondencji
  • adres i dane do ewentualnego wystawienia faktur
  • adres poczty elektronicznej
  • numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupów w ESKLEPie.

Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie ESKLEPu

Klient, który założył konto w ESKLEPie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do ONICO o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

Udostępnianie Informacji:

W celu realizacji umowy ONICO może udostępniać zebrane od Państwa dane firmom kurierskim – celem dostarczenia zamówionych towarów.

W takim przypadku ilość przekazywanych danych ograniczona jest do danych niezbędnych do realizacji dostawy. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę w tym zakresie, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres: bok.sklep@onicooil.pl.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i obowiązki klienta:

ONICO dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń w celu ochrony Państwa danych, w szczególności zabezpieczenie w postaci certyfikatu bezpieczeństwa SSL danych osobowych. Wszystkie połączenia związane z wykonaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia .

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do ESKLEPu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Należy pamiętać, że ESKLEP nie będzie się zwracał do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z ESKLEPu.

Korzystanie przez klienta  z przysługujących mu praw:

Klienci ESKLEPu możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach ESKLEPu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, konieczności odzyskania hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: bok.sklep@onicooil.pl.

Klientom ESKLEPu przysługuje prawo do żądania informacji o ich danych przechowywanych na serwerach ESKLEPu, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania i usunięcia tych danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Klient w każdym czasie ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

Inne strony internetowe:

W ramach ESKLEPu mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od ESKLEPu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te posiadają własne polityki prywatności. ONICO nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia:

ONICO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym ESKLEPu Internetowego zostaną poinformowani zgodnie obowiązującymi przepisami prawa.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Państwa podane pod adresem bok.sklep@onicooil.pl.