Castrol Optitemp HT 1 LF 180kgSmar o długotrwałej żywotności stosowany w pojazdach

26 757  Cena brutto z akcyzą

Optitemp HT 1 LF

Olej bazowy: PAO/Estry

Zagęszczacz: Polimocznik

Klasa NLGI: 1-2

Smary do ekstremalnie termicznie i mechanicznie obciążonych równobieżnych przegubów kulistych.