Castrol Iloform CFX 300 208LOlej do obróbki plastycznej

Nazwa handlowa:Iloform CFX 300, 1 X 208 LT

Iloform CFX 300

Typ: Olej do obróbki wykańczającej oraz głębokiego wytłaczania

Olej do dokładnego wykrawania blach ze stali wysokostopowych i nierdzewnych do grubości 8 mm.

 

 

11 881  Cena brutto z akcyzą

Na stanie