Castrol Iloform FST 8 208LOlej do obróbki plastycznej

Nazwa handlowa:Iloform FST 8, 1 X 208 LT

Iloform FST 8

Typ: Olej do obróbki wykańczającej

Olej do dokładnego wykrawania blach o grubości do 10 mm.

 

 

12 623  Cena brutto z akcyzą

Na stanie