Castrol Iloform PN 49 20LOlej do obróbki plastycznej

Nazwa handlowa:Iloform PN 49, 1 X 20 LT

Iloform PN 49

Typ: Szybko odparowujące oleje do wykrawania

Olej do wykrawania różnych metali z dodatkami poprawiającymi zwilżalność oraz własności smarne.

 

 

1 059  Cena brutto z akcyzą

Na stanie