Castrol Almaredge 51 FF 208LOlej obróbkowy emulgujacy z wodą

8 452  Cena brutto z akcyzą

Almaredge 51 FF

Typ: Półsyntetyczna ciecz obróbkowa

Wygląd: Mleczna

Ciecz obróbkowa do szlifowania stali i obróbki nisko i średniostopowych stali oraz żeliwa szarego.