Castrol Alusol ABF 47 208LOlej obróbkowy emulgujacy z wodą

7 849  Cena brutto z akcyzą

Alusol ABF 47

Typ: Półsyntetyczna ciecz obróbkowa

Wygląd: Mleczna

Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru ani amin do obróbki stopów aluminium oraz nisko i średniostopowych stali oraz metali kolorowych.