Castrol Alusol ABF 47 208LOlej obróbkowy emulgujacy z wodą

Nazwa handlowa:Alusol ABF 47, 1 X 208 LT

Alusol ABF 47

Typ: Półsyntetyczna ciecz obróbkowa

Wygląd: Mleczna

Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru ani amin do obróbki stopów aluminium oraz nisko i średniostopowych stali oraz metali kolorowych.

 

 

10 465  Cena brutto z akcyzą

Na stanie