Castrol Alusol SL 61 XBB 1000LOlej obróbkowy emulgujacy z wodą

55 153  Cena brutto z akcyzą

Alusol SL 61 XBB

Typ: Półsyntetyczna ciecz obróbkowa

Wygląd: Mleczna

Ciecz obróbkowa nie zawierająca boru, chloru ani biocydów do obróbki stopów aluminium oraz stali stopowych.