Castrol Syntilo MR 81 BF 208LSyntetyczny olej obróbkowy emulgujący z wodą

11 741  Cena brutto z akcyzą

Syntilo MR 81 BF

Typ: Syntetyczna ciecz obróbkowa

Wygląd: Przeźroczysta

Nie zawierające boru ciecze obróbkowe do operacji szlifierskich stali, żeliwa.