Castrol Iloform CFX 160 20LOlej do obróbki plastycznej

Nazwa handlowa:Iloform CFX 160, 1 X 20 LT

Iloform CFX 160

Typ: Olej do głębokiego wytłaczania oraz obróbki wykańczającej

Olej do obróbki plastycznej na zimno, do trudnych operacji dokładnego wykrawania, głębokiego wytłaczania oraz zginania blach do 20 mm.

 

 

1 343  Cena brutto z akcyzą

Na stanie